Condicions generals

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.campanyesbergacomercial.cat, del que és titular UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE BERGA (a partir d’ara UBIC).
L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats serveis.
Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.


1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

BERGACOMERCIAL en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE BERGA
• El seu nom comercial és: Bergacomercial
• El seu CIF és: G58717919
• El seu domicili social està a: C/ Mare de Déu dels Àngels, 5 · 08600 BERGA

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
E-mail: vals@campanyesbergacomercial.cat
Telèfon: 663 357 523 de 10 A 20 h. (només urgències)
Adreça postal: C/ Mare de Déu dels Àngels, 5 · 08600 BERGA

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i BERGACOMERCIAL es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


2. PRODUCTES

BERGACOMERCIAL es reserva el dret de decidir, en cada moment, els serveis que s’ofereixen als clients.
D’aquesta manera, BERGACOMERCIAL podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i / o serveis als oferts actualment.
Així mateix BERGACOMERCIAL es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels productes oferts.
Un cop dins de www.campanyesbergacomercial.cat, i per accedir a la contractació dels diferents productes, l’usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.campanyesbergacomercial.cat.


3. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.campanyesbergacomercial.cat, és necessari que el client sigui major d’edat.
A més, caldrà que el client es registri a www.campanyesbergacomercial.cat a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a BERGACOMERCIAL la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de BERGACOMERCIAL.

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:
• Seleccionar producte/s.
• Introduir les dades de contacte.
• Acceptar les condicions de compra i la política de privacitat
• Posar missatge per al destinatari (opcional).
• Pagament.
• Recepció via email de confirmació.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per BERGACOMERCIAL per correu electrònic.


4. DURADA, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE

DURACIÓ
Fins a la utilització del val de compra.

RENOVACIÓ
No hi ha renovació.


5. ENTREGA SERVEIS

Lliurament immediat en fer el pagament.
El termini màxim de lliurament és d’1 dia/s.


6. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a www.campanyesbergacomercial.cat vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de www.campanyesbergacomercial.cat.

Els productes tenen l’IVA inclòs.

El tipus d’IVA és del 21%.

Despeses d’enviament: No apliquem.

Altres despeses addicionals: No apliquem.


7. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

a. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancàries seran protegides amb totes les mesures de seguretat establertes pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) amb total confidencialitat.


8. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:
• Prestació de serveis ja executats o començats.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES
El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a BERGACOMERCIAL sobre el seu desig de desistir del contracte.
El desistiment implica que BERGACOMERCIAL procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).
Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de BERGACOMERCIAL.
BERGACOMERCIAL comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.
Per a procedir a la devolució d’un val de descompte no s’ha d’haver utilitzat.
Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.


9. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant BERGACOMERCIAL el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


10. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Català.


FORMULARI DE RECLAMACIONS

A l’atenció de:


Entitat: BERGACOMERCIAL
Direcció postal: C/ Mare de Déu dels Àngels, 5 · 08600 BERGA
E-mail: vals@campanyesbergacomercial.cat


Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: BERGACOMERCIAL; Finalitat: Enviament de comunicacions comercials sobre serveis i/o productes; Legitimació: Execució d’un contracte, interès legítim del Responsable; Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció postal del responsable del tractament; Procedència: Del propi interessat; Informació addicional: Pot consultar la informació extesa sobre Protecció de Dades a la següent url Política de privacitat.